Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Φραγκίστας»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος…

περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Bίνιανης»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος…

περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος…

περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος…

περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Αγράφων»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος…

περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιΐα οικισμού Δαφνούλας και επισκευή-διαμόρφωση χώρου πλατείας οικισμού Νέου Αργυρίου Τ.Κ. Νέου Αργυρίου»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ…

περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για “Προμήθεια Αυτοκινήτων Δήμου Αγράφων”

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ»…

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση εγκαταστάσεων Δήμου Αγράφων”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για  την  συντήρηση  εγκαταστάσεων  Δήμου Αγράφων, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Προμήθεια και την Τοποθέτηση ψευδοροφής σε Δημοτικό κτίριο στην ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και την τοποθέτηση ψευδοροφής σε Δημοτικό κτίριο στην ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας  Δήμου Αγράφων, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.

περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Προμήθεια και Αντικατάσταση Παραθύρων στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας στην ΤΚ Γρανίτσας”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και αντικατάσταση παραθύρων στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας στην ΤΚ Γρανίτσας, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.

περισσότερα