Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Λιθοχωρίου»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 22α  του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα του Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 7.700,00 € συμπερ/μένου του Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Έχοντας υπ’ όψη: 1) Τις διατάξεις: α. της 11389/8-3-1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ 185/Β)…

περισσότερα

Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Παλαιοκατούνας – Παλαιοχωρίου & Τριποτάμου»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 22α του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Κάδων Απορριμάτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας

Ο Δήμος Αγράφων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 14.999,85€…

περισσότερα

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου και Γάλακτος Δ.Ε. Βίνιανης

Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών…

περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου και Γάλακτος Δ.Ε. Απεραντίων

Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων διακηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών…

περισσότερα