Στο Δήμο Αγράφων λειτουργεί το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης και προστασίας, που έχει ως στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών πρωτοβάθμιας κοινωνικής, νοσηλευτικής και οικογενειακής φροντίδας για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες. Την υλοποίηση των παραπάνω στόχων του προγράμματος στα όρια του Δήμου μας, αναλαμβάνει ο ίδιος ο Δήμος Αγράφων με τη συνδρομή της πολιτείας, παρέχοντας τις υπηρεσίες του δωρεάν στα σπίτια.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

Το πρόγραμμα αγκαλιάζει και περιθάλπει κυρίως ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες τα οποία:

 • Δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως
 • Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα
 • Διαβιούν μοναχικά
 • Δεν έχουν επαρκείς πόρους ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους αφενός και αφετέρου να διατηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Κοινωνική/ος Λειτουργός: Είναι ο υπεύθυνος για την επιλογή των εξυπηρετούμενων, τον προγραμματισμό των επισκέψεων, την τήρηση αρχείου για τους ωφελούμενους, την επικοινωνία με τον φορέα υλοποίησης «Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.Δ.Η.Κ» για θέματα που προκύπτουν (όπως ανάρμοστη συμπεριφορά εξυπηρετούμενου) καθώς και για την επίβλεψη της ομάδας του.

Τα Καθήκοντα προς τους ωφελούμενους είναι:

 • Κοινωνική εργασία με άτομα- οικογένειες- κοινότητα
 • Υποστηρικτική και Συμβουλευτική εργασία για την επίλυση διαφόρων Προβλημάτων
 • Πληροφόρηση για δικαιώματα παροχές από άλλες πηγές βοήθειας
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση συντάξεων, επιδομάτων, παροχών προς τους εξυπηρετούμενους
 • Συνεργασία με φορείς

Νοσηλευτής- τρια:

Καθήκοντα προς τους ωφελούμενους:

 • Ατομική υγιεινή
 • Θεραπευτικές παρεμβάσεις
 • Συνεργασία με φορείς
 • Αγωγή υγείας
 • Εκπαίδευση οικογένειας

(Προσοχή! Ο νοσηλευτής- τρια παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τον τίτλο εκπαίδευσης που φέρει και πάντα μέσα στα όρια που του έχουν οριστεί για την εξυπηρέτηση των ασθενών από την αρμόδια αρχή έκδοσης του πτυχίου.)

Οικιακή βοηθός:

Καθήκοντα προς τους ωφελούμενους:

 • Καθαριότητα κατοικίας
 • Εξωτερικές εργασίες(πχ ψώνια)
 • Σίτιση
 • Συντροφιά
 • Βοήθεια σε ατομική υγιεινή

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» υλοποιείται υπό την ευθύνη του Δήμου Αγράφων και έχει ως στόχο την εξασφάλιση μιας μόνιμης δράσης παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες των Τοπικών Κοινοτήτων του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος ή μέλος του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος μπορεί να πάρει πληροφορίες στα τηλέφωνα που αντιστοιχούν στη Δημοτική Ενότητα στην οποία ανήκει. (Δείτε παρακάτω)

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Στη Δημοτική Ενότητα Αγράφων λειτουργεί το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” μέσω του οποίου εξυπηρετούνται  43 ηλικιωμένοι 2 άτομα με αναπηρία. Στο πρόγραμμα απασχολούνται:

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
Νοσηλευτής Παντελής Σώκος
Οικογενειακή Βοηθός Αλεξία Χόντου
Πληροφορίες στο: 22373 50900/905, 6987 100451

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ

Στη Δημοτική Ενότητα Απεραντίων λειτουργεί το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” μέσω του οποίου εξυπηρετούνται 55 ηλικιωμένοι. Στο πρόγραμμα απασχολούνται:

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
Νοσηλευτής (υπεύθυνος) Μπισμπίκης Βασίλειος
Οικογενειακή Βοηθός Κουτσούμπα Αργυρώ
Πληροφορίες στο: 22373 50812

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Στη Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου λειτουργεί το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” μέσω του οποίου εξυπηρετούνται 32  ηλικιωμένοι. Στο πρόγραμμα απασχολούνται:

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
Οικογενειακή Βοηθός Πέτσα Στέλλα
Πληροφορίες στο: 22373 50201

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ

Στη Δημοτική Ενότητα Βίνιανης λειτουργεί το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” μέσω του οποίου εξυπηρετούνται 90 ηλικιωμένοι. Στο πρόγραμμα απασχολούνται:

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
Κοινωνικός Λειτουργός Τραστέλης Γιώργος
Νοσηλεύτρια Ειρήνη Γεωργίου
Οικογενειακή Βοηθός Αθηνά Ρεσίτη
Πληροφορίες στο: 22373 51300

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

Στη Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας λειτουργεί το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” μέσω του οποίου εξυπηρετούνται 65  ηλικιωμένοι. Στο πρόγραμμα απασχολούνται:

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
Κοινωνική Λειτουργός Αλεξάνδρα Αδάμ
Νοσηλεύτρια Χαρίκλεια Τηγανίτα
Οικογενειακή Βοηθός Διονυσία – Ελένη Μακρή
Πληροφορίες στο: 22373 51100