Στο Δήμο Αγράφων λειτουργούν πέντε (5) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

1. ΚΕΠ ΑΓΡΑΦΩΝ

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 0 (Δ.Ε Αγράφων) βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγράφων
Επικοινωνία: Τηλ.: 22370 24201
Ε-mail: d.agrafon@kep.gov.gr

2. ΚΕΠ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 0 (Δ.Ε Απεραντίων) βρίσκεται στη Γρανίτσα
Επικοινωνία: Τηλ.: 22373 50814
Ε-mail: dpeslis@yahoo.gr

3. ΚΕΠ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 0 (Δ.Ε Ασπροποτάμου) βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ραπτοπούλου
Επικοινωνία: Τηλ.: 22373 51200,
Ε-mail: d.aspropotamou@kep.gov.gr

4. ΚΕΠ ΒΙΝΙΑΝΗΣ

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 0 (Δ.Ε Βίνιανης) βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου
Επικοινωνία: Τηλ.: 22373 51317
Ε-mail: d.vinianis@kep.gov.gr

5. ΚΕΠ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 0 (Δ.Ε Φραγκίστας) βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Δυτ. Φραγκίστας
Επικοινωνία: Τηλ.: 22373 51125
Ε-mail: d.fragkistas@kep.gov.gr

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Κ.Ε.Π. προς τους πολίτες είναι:

  • Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στη δημόσια διοίκηση.
  • Διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (αιτήσεις, συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, αποστολή των αιτήσεων, παραλαβή του διοικητικού προϊόντος και προώθησή του στον πολίτη).
  • Παροχή ορισμένων απλών εξυπηρετήσεων στον Πολίτη όπως: επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής κ.λπ.