Στο Δήμο Αγράφων λειτουργούν πέντε (5) ληξιαρχεία με χωρική αρμοδιότητα την αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα:

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Αγράφων

Ληξίαρχος: Νικόλαος Μπαλωμένος (Τηλ.: 22373 50900, Φαξ: 22373 50907)

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων

Ληξίαρχος: Δημήτριος Πεσλής (Τηλ.: 2237350814,Φαξ:2237350823)

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου

Ληξίαρχος: Ελένη Καστανά (Τηλ.: 22373 51201, 22373 51210)

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης

Ληξίαρχος: Ουρανία Παπαροϊδάμη (Τηλ.: 2237351316, Φαξ: 22373 51313 )

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας

Ληξίαρχος: Ζαχαροπούλου Παρασκευή (Τηλ.: 22373 51100,Φαξ: 22373 51128)

Στο ληξιαρχείο συντάσσονται ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, βάπτισης γάμου, θανάτου και εκδίδονται αντίγραφά τους.

Δημοτολόγιο

Ο υπάλληλος Δημοτολογίου του Δήμου Αγράφων είναι:

Μαρούλης Νικόλαος (22373 51310)

Το Γραφείο Δημοτολογίου μεριμνά για την τήρηση των σχετικών μητρώων και εκδίδει πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης.