Ανταποκρίτρια ΟΑΕΔ Δήμου Αγράφων: Τσίπρα Άννα

Το Γραφείο Ανταποκριτή ΟΑΕΔ του Δήμου Αγράφων βρίσκεται  στο Δημοτικό Κατάστημα Κερασοχωρίου και λειτουργεί προκειμένου να διευκολύνει τους δημότες και κατ’ επέκταση όλους τους επισκέπτες που έχουν συναλλαγές με τον ΟΑΕΔ,  καθώς τους απαλλάσσει από τον κόπο και τη δαπάνη μετακίνησής τους στην πλησιέστερη Υπηρεσία ΟΑΕΔ εκτός Δήμου.

Ο Ανταποκριτής ΟΑΕΔ έχει υποχρέωση να ενεργεί:

  • Εγγραφές Ανέργων
  • Ανανέωση Δελτίων Ανεργίας
  • Έκδοση Βεβαιώσεων Ανεργίας
  • Αίτηση Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας
  • Καταχώρηση πληρωμής Επιδόματος Τακτικής Ανεργίας
  • Παροχές εκτός Επιδότησης
  • Ενστάσεις
  • Αιτήσεις Θεραπείας
  • Ελέγχους σε Προγράμματα Απασχόλησης
  • Παρουσίες Επιδοτούμενων

Επικοινωνία:

Τηλ: 22373 51317

 

e-mail: syzefxis@0624.syzefxis.gov.gr