ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έργο του είναι:

  • Η εκπόνηση μελετών και η επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων και συντήρησης υφιστάμενων
  • Η συμπλήρωση και ωρίμανση στοιχείων για την υποβολή φακέλων για χρηματοδοτικά προγράμματα
  • Τα πολεοδομικά θέματα

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας: Γκορόγιας Νικόλαος

Επικοινωνία:
Τηλ.: 22373 51119

E-mail: n.gkorogias@0929.syzefxis.gov.gr


ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ (πατήστε εδώ)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (πατήστε εδώ)