ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έργο του είναι:

  • Η εκπόνηση μελετών και η επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων και συντήρησης υφιστάμενων
  • Η συμπλήρωση και ωρίμανση στοιχείων για την υποβολή φακέλων για χρηματοδοτικά προγράμματα
  • Τα πολεοδομικά θέματα

Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας: Λάππας Κωνσταντίνος

Επικοινωνία:
Τηλ.: 22373 51122, 22373 51118, 22373 51119
Fax: 22373 51128
E-mail:  |  


ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ (πατήστε εδώ)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (πατήστε εδώ)