ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 Αγράφων Γατής Δημήτριος του Κωνσταντίνου 6972468897
2 Αν. Φραγκίστας Λάμπρου Ιωάννης του Σωτηρίου 6978331897
3 Βαλαώρας Κουτσοκώστας Θεόδωρος του Δημητρίου 6932532971
4 Βούλπης Νιαβής Κωνσταντίνος του Δημητρίου 6972217531
5 Βραγγιανών Παρθένης Ιωάννης του Ανδρέα 6978958800
6 Γρανίτσας Ζαχαράκης Ανδρέας του Παναγιώτη 6970653745
7 Δάφνης Γκαλιμάνης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου 6977199669
8 Δυτ. Φραγκίστας Περούλας Γεώργιος του Ευαγγέλου 6979543489
9 Επινιανών Γαντζούδης Κωνσταντίνος του Βελλισσαρίου 6972330058
10 Κέδρων Βασιλείου Γεώργιος του Βασιλείου 6972890126
11 Κερασοχωρίου Μαρούλη Μαρία του Γεωργίου 6972740936
12 Λεπιανών Γεωργάκης Παναγιώτης του Δημητρίου 6972089721
13 Λημερίου Κονιαβίτης Κωνσταντίνος του Σταύρου 6972151535
14 Λιθοχωρίου Νιάφας Ανδρέας του Κωνσταντίνου 6978713410
15 Νέου Αργυρίου Μώκας Παναγιώτης του Χρήστου 6986692773
16 Παλαιοκατούνας Γκούρλιας Θωμάς του Κωνσταντίνου 6977937848
17 Παλαιοχωρίου Κοντοβάς Δημήτριος του Βασιλείου 6978331608
18 Πρασιάς Ντασιώτης Θωμάς του Γεωργίου 6977701560
19 Ραπτοπούλου Παπαδήμος Λάμπρος του Δημητρίου 6977701558
20 Τοπολιάνων Καραμπά Σοφία του Θωμά 6989151712
21 Τριποτάμου Μπατσούλας Πέτρος του Κωνσταντίνου 6978331705
22 Τροβάτου Τσιτσικάος Χρήστος του Επαμεινώνδα 6973458279

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

23 Αγ. Δημητρίου Τάκης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 6973453562
24 Βίνιανης Μαντής Παντελής του Τριαντάφυλλου 6987874290
25 Επισκοπής Φεγγούλης Ευάγγελος του Γεωργίου 6980840660
26 Μαραθιά Τσέλος Βασίλειος του Σπυρίδωνος 6974114496
27 Μαράθου Μπαλωμένος Παύλος του Κωνσταντίνου 6976616354
28 Μαυρομμάτας Ζανιάς Παναγιώτης του Ευαγγέλου 6946864069
29 Μοναστηρακίου Τόλης Βασίλειος του Στεφάνου 6974482379
30 Σιβίστας Σκεπετάρης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου 6976571672
31 Τριδένδρου Πεσλής Βασίλειος του Λάμπρου 6979838043
32 Χρύσως Καρανίκας Ηλίας του Αντωνίου 6976488026

 

Άρθρο 80

1) Πρόεδρος συμβουλίου και εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.

2) Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου τοπικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης στην τοπική κοινότητα. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.

3) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική κοινότητα.

4) Στον πρόεδρο του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας και στον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΓΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  6972468897 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΧΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  6978024000 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 6978331897 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6979228557 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6932532971 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6983675566 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 6986979971 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 6987874290 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
         
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΠΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΝΙΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6972217531 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6978958800 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6972939002 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6976649532 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6970653745 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6978995186 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΓΚΑΛΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6977199669 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6978011827 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6978396630 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΠΕΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6972280446 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΣΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6970653843 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 6984448270 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6977353659 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΑΡΩΝΙΑΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 6976649532 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6972890126 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΠΕΤΣΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 6973667633 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΚΟΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 6972541551 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΜΑΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 6972740936 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6983195170 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΙΑΝΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6972089721 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΝΤΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΓΑΤΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2237061262 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΜΕΡΙΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΚΟΝΙΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6972151535 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6977894848 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6972373914 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΝΙΑΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6978713410 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6977889750 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΈΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΜΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6986692773 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΤΣΙΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6977700150 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 6973712815 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 6977937848 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΚΟΥΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 6974926480 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6974550217 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6978331608 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 6948631372 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΜΑΡΙΑ 6946451485 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 6977701560 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΧΡΥΣΑΦΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6973382508 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6944382348 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 6977701558 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΞΥΡΑΦΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6976087442 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΛΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6981470470 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΚΑΡΑΜΠΑ ΣΟΦΙΑ 6989151712 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΠΑΖΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΡΟΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΜΠΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 6978331705 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΧΑΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΚΑΖΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 6977038204 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΒΑΤΟΥ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6973458279 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6977734991 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
3 ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6976649532 Τ. ΣΥΜΒ/ΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΣΦΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6987991882 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΦΕΓΓΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6980840660 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΤΣΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6974114496 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΟΥ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 6945117530 6976616354 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΣ  
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΖΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6946864069 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6974482379 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΒΙΣΤΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6976571672 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΠΕΣΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6979838043 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΩΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝΗΤΟ ΑΞΙΩΜΑ (*)
1 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 6976488026 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ