Διακήρυξη Υ19/2021 Μίσθωσης τεσσάρων (4) μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δημοτικών δρόμων στη Δ.Ε. Αγράφων

  Διακήρυξη Υ19/2021 Μίσθωση τεσσάρων (4) μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό των δημοτικών δρόμων στη Δ.Ε. Αγράφων Με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Ενδεικτικού Προϋπολογισμού: 35.960,00 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% Η διακήρυξη βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο