Τι είναι το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων;

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της Υγειονομικής Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προληπτικής Ιατρικής. Σήμερα αριθμεί 155 Καλλικρατικούς Δήμους – Μέλη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας και διοικείται από 11μελές Δ.Σ. Αποτελεί τη συνένωση 3 Δικτύων: του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. που ιδρύθηκε το 2005, του Εθνικού Δικτύου Δήμων Προαγωγής Υγείας που ιδρύθηκε το 2007 και του Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που ιδρύθηκε το 1994.

Συμμετοχή και Δράσεις του Δήμου Αγράφων στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων

Ο Δήμος Αγράφων συμμετέχει ενεργά ως μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ από το 2015 και ήδη έχει εφαρμόσει μέσα από το Δίκτυο  Προγράμματα, καθώς επίσης έχει συμμετάσχει σε ετήσια Συνέδρια και Συναντήσεις Εργασίας του Δικτύου.

Το πλαίσιο συμμετοχής των Δήμων σε τέτοιου είδους δράσεις οι οποίες έχουν ως βασικό στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και η ομολογουμένως ελλειμματική παρεχόμενη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στους πολίτες του Δήμου Αγράφων, γέννησαν την ανάγκη καταγραφής των προβλημάτων και των αναγκών σε ερευνητικό επίπεδο προκειμένου να προσδιοριστούν οι τρόποι αντιμετώπισής τους και άρα να επιτευχθεί η σταδιακή αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών των Αγράφων.

Ως βασική απαρχή λοιπόν, ο Δήμος Αγράφων πραγματοποίησε και παρουσίασε μελέτη με τίτλο “Προβλήματα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και οι Τρόποι Αντιμετώπισής τους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση” στο … Πανελλήνιο Συνέδριο ….  στη Μύλο στις … Ιουλίου 2016, εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Αγράφων κ. Θεόδωρο Μπαμπαλή αλλά και από την Συντονίστρια του Προγράμματος στο Δήμο μας και Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου σε θέματα Υγείας και Πρόνοιας , η οποία υλοποίησε τη μελέτη,  κα. Έλλη Γατή.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment