Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Αγράφων

Αριθμός απόφασης: 144/2016 Θέμα 13ο Ημερησίας Διάταξης: «Έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Αγράφων»  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Τόλης Γεώργιος Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 13ο θέμα ημερησίας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Μάκκα Απόστολο όπως ενημερώσει σχετικά. Ο Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα εξής: ″Το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων μπορεί να θεσπίζει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,…

Απόφαση Έγκρισης Υλοποίησης Πρ/σμού και κατάσταση Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Αγράφων για το Γ’ τρίμηνο του 2015

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, σχετικά με την έγκριση Υλοποίησης Προγραμματισμού και κατάσταση Εσόδων – Εξόδων  του Δήμου Αγράφων για το Γ΄τρίμηνο του 2015