ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΤΟΣ 2023_2024

Ο Δήμος Αγράφων Ν. Ευρυτανίας ανακοινώνει τον πίνακα προσληφθέντων  των υποψηφίων της υπ΄αριθ.ΣΟΧ2/2023 με αριθ. πρωτ.6944/9-8-2023 για την  πρόσληψη επτά (7) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για το σχολικό έτος 2023-2024      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2_2023

Ο Δήμος Αγράφων Ν. Ευρυτανίας ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της υπ΄αριθ.ΣΟΧ2/2023 με αριθ. πρωτ.6944/9-8-2023 για την  πρόσληψη επτά (7) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για το σχολικό έτος 2023-2024