Απόφαση Πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αγράφων

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Κερασοχώρι : 29-11-2021 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   Αριθ. Πρωτ. : 10177 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ     ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας     Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι     Ταχ. Κώδικας: 36071     Τηλέφωνο: 2237351310     Email: info@agrafa.gr       ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού…