ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

Υπεύθυνη: κα Άννα Τσίπρα

Αρμοδιότητες:

  • Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
  • Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους.
  • Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία.

Επικοινωνία:

Διεύθυνση: Κερασοχώρι  Τ.Κ. 36071

Τηλ.: 22373 51317

Fax: 22373 51313

e-mail: syzefxis@0624.syzefxis.gov.gr