Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Προμήθεια δύο (2) αερόθερμων σομπών πετρελαίου για το κτίριο της Μαθητικής Εστίας της ΤΚ Γρανίτσας»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) αερόθερμων σομπών πετρελαίου για το κτίριο της Μαθητικής Εστίας της ΤΚ Γρανίτσας»…