Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Λιθοχωρίου»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 22α  του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…