Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Παλαιοκατούνας – Παλαιοχωρίου & Τριποτάμου»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 22α του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…