Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση, για το έτος 2018, που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Κερασοχώρι, στις πέντε (5) του μηνός Ιανουαρίου, έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα…