Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Κερασοχώρι, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα…