Είναι χτισμένο στα 880 μέτρα, με 206 μόνιμους κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Παλαιότερα, η κύρια απασχόληση των κατοίκων ήταν η κτηνοτροφία, με μεγάλα κοπάδια που μεταφέρονταν στα υπέροχα βοσκοτόπια πάνω από το χωριό το καλοκαίρι και στα χαμηλότερα χωριά του Δήμου το χειμώνα-Βέρνικο, Βαλαώρα, Σιβίστα μέχρι τον κάμπο του Αγρινίου. Ονομαστοί ήταν οι αγωγιάτες του Λιθοχωρίου, επάγγελμα που χάθηκε με την εμφάνιση των αυτοκινήτων. Με τα εύσωμα μουλάρια τους μετέρεφαν εμπορεύματα, προϊόντα, ξυλεία και ανθρώπους από και προς την περιοχή. Σήμερα, οι κάτοικοι ασχολούνται με την υλοτομία, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Λιθοχωρίου κ. Επαμεινώνδας Κατσιάδας – τηλ: 6972210134