Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 09:42

Δελτίο Τύπου - Υποβολή Πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού

Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος που καταρτίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την χρηματοδότηση έργων – προμηθειών – υπηρεσιών και μελετών για τους ΟΤΑ Α΄βαθμού, ο Δήμος Αγράφων χρηματοδοτείται με το ποσό των 250.000€.

Έχοντας υπόψη τον υπάρχοντα εξοπλισμό καθώς και τις ανάγκες του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα μετά από εισήγηση του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή, την προμήθεια:

  • Ενός καινούριου φορτωτή
  • Δύο φορτηγών μεταχειρισμένων
  • Τριών ημιφορτηγών (αγροτικών) μεταχειρισμένων

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!