Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018 13:30

3η Πρόσκληση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων

          Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Κερασοχώρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την                           1Οη Σεπτεμβρίου 2018, ώρα  11.00    ημέρα Δευτέρα  σε τακτική συνεδρίαση  της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Αγράφων με θέματα:

          Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Κερασοχώρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την                           1Οη Σεπτεμβρίου 2018, ώρα  11.00    ημέρα Δευτέρα  σε τακτική συνεδρίαση  της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Αγράφων με θέματα:

 

  1. Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και  2019-2020.
  2. Αποδοχή χρηματοδότησης Β΄ δόση 2018
  3. Ανανέωση γνωμάτευσης νομιμοποίησης εκπροσώπων στην Εθνική Τράπεζα

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Δημήτριος Γόγολος

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!