Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 16:06

Πρόσκληση στην 10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση για το έτος 2018 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι εννέα(29) του μηνός Ιουνίου έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών της 6ης/30-04-2018 και 7ης/07-05-2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων – Εισηγητής : κ. Αθανάσιος Σταμούλης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 2. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ Τ.Κ. ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 3. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΛΑΩΡΑΣ Τ.Κ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 4. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΡΕΝΤΗ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 5. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΛΕΠΙΑΝΑ Τ.Κ. ΛΕΠΙΑΝΩΝ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 6. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 7. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 8. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 9. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 10. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 11. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 12. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 13. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΔΡΟΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΥΣΩΣ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 14. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΔΙΣΤΡΑΤΑ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΝΗ Τ.Κ. ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ. - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ & ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ. - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΛΠΗΣ. - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση της αρίθμ. 1-1/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κίτσιος, Αντιδήμαρχος.
 2. Απευθείας αγορά ακινήτου(οικοπέδου εδαφικής έκτασης εμβαδού 1650τμ), ιδιοκτησίας Κληρονόμων Ιωάννου Ιωάννη που βρίσκεται στον οικισμό Βραγγιανών του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κίτσιος, Αντιδήμαρχος.
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τιμητικής πλακέτας- Εισηγητής : κα Βασιλική Φεγγούλη – Εντεταλμένη Σύμβουλος.
 4. Επί Διοικητικής Αποβολής των Λαθύρη Κων/νου, Λαθύρη Χρήστου και Μπακογιάννη Παναγιώτη. - Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 5. Περί έγκρισης καταχώρησης τουριστικής προβολής σε ηλεκτρονικό μέσο. - Εισηγητής : κα Βασιλική Φεγγούλη – Εντεταλμένη Σύμβουλος.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος
 7. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018. - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 8. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018. - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 9. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, Δήμαρχος.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ  ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΙ Τ.Κ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων (άρθρο 61 του Ν. 4257/14-04-2014).-  Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 11. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 12. Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» του Δήμου Αγράφων - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 13. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ(κατόπιν έκδοσης των σχετικών αδειών εγκατάσταση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες αυτής. – Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, Δήμαρχος
 14. «Αιολικά πάρκα στην περιφέρεια του Δήμου» για ενημέρωση, συζήτηση, λήψη απόφασης ή όχι.(κατόπιν αιτήματος του 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων).

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Αθανάσιος Σταμούλης

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!