Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 08:47

Πρόσκληση στην 9η Ειδική Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 9η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση για το έτος 2018 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι εννέα(29) του μηνός Ιουνίου έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2013, του Δήμου Αγράφων, - Εισηγητής : κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
  2. Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2014, του Δήμου Αγράφων, - Εισηγητής : κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.

  O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

         Αθανάσιος Σταμούλης

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!