Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 14:44

1η Πρόσκληση Συνεδρίασης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Κερασοχώρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 20ή  Απριλίου  2018, ώρα 14.00 ημέρα Παρασκευή  σε τακτική συνεδρίαση  της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Αγράφων με θέματα
  1. Ορισμός διαχειριστή τραπεζικού λογαριασμού και του αναπληρωτή αυτού.
  2. Έγκριση απολογισμού 2017
  3. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης Α΄ κατανομή 2018
  4. Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση λειτουργίας -  εκμετάλλευσης κυλικείου του Γυμνασίου – Λ/Τ Γρανίτσας
  5. Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση λειτουργίας - εκμετάλλευσης κυλικείου του Γυμνασίου – Λ/Τ Ραπτοπούλου
  6. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ. Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σχολικών μονάδων.
  7. Σχετικά με Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Καρδαμπίκης

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!