Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018 10:25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 2Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στην 2η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση για το έτος 2018 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι εννέα(29) του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση του Απολογισμού του πρώην Δήμου Ασπροποτάμου, για την χρήση του έτους 2010, - Εισηγητής : κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
  2. Έγκριση του Απολογισμού και Ισολογισμού, του Δήμου Αγράφων, για την χρήση του έτους 2011, - Εισηγητής : κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
  3. Έγκριση του Απολογισμού και Ισολογισμού, του Δήμου Αγράφων, για την χρήση του έτους 2012, - Εισηγητής : κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.

 

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

            Αθανάσιος Σταμούλης

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!