Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017 17:57

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση για το έτος 2018 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις πέντε (05) του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση Νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων» - Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, Δήμαρχος.
  2. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, Δήμαρχος.

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

        Αθανάσιος Σταμούλης

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!