Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 14:16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 16Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση για το έτος 2017 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγράφων, έτους 2018 - Εισηγητής: κ Κωνσταντίνος Τάκης , Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
  2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης - Εισηγητής: κ Κωνσταντίνος Τάκης , Αντιδήμαρχος Οικονομικών.

 

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

           Αθανάσιος Σταμούλης

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!