Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017 14:06

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 12Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση για το έτος 2017 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι εννέα(29) του μηνός Αυγούστου έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017 - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
  2. Έγκριση Προμήθειας Οχήματος 4χ4 με δύο αποσπώμενες υπερκατασκευές, από το ελεύθερο εμπόριο - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΚ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων – Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης.
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ Α της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων του Δήμου Αγράφων– Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης.
  5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ– Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης.
  6. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Αθανάσιος Σταμούλης

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!