Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 15:08

Πρόσκληση στην 9η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2017 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι μία(21) του μηνός Ιουλίου έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Σας προσκαλούμε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2017 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι μία(21) του μηνός Ιουλίου έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικών της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης με Ημερομηνία Συνεδρίασης (29-05-2017) του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων – Εισηγητής : κ. Αθανάσιος Σταμούλης, Πρόεδρος ΔΣ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΙΒΙΣΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΙΒΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση ή μη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ με κωδικό ΜΙΣ5002016 - Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης.
 2. Σύσταση και ορισμός του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ - Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης.
 3. Διοργάνωση τουρνουά 5χ5 στο Δήμο Αγράφων και διάθεση σχετικής πίστωσης - Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης.
 4. Επί αιτήσεως του Αθλητικού Συλλόγου Α.Ο. Απεραντιακός Βαλαώρας, για επιχορήγηση- Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης.
 5. Επί αιτήσεως του Αθλητικού Συλλόγου Ραπτοπούλου Η ΔΟΞΑ , για επιχορήγηση - Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης.
 6. Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Κρέντης «ΔΡΑΣΙΣ», για επιχορήγηση - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής.
 7. Εμπλουτισμός και ενίσχυση υδρομάστευσης υδραγωγείου Ραπτοπούλου από τις πηγές στη θέση Διπόταμα Πρασιάς και ενίσχυση υδραγωγείου Δαφνούλας από το δίκτυο ύδρευσης Ραπτοπούλου στη θέση Τσιάρεκα - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής.
 8. Αντικατάσταση του κ. Ευαγγελοκώστα Γεώργιο ως μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω αν εξαρτοποίησής του - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής.
 9. Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγράφων σε εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.4479/2017(ΦΕΚ94/Α΄) που αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής.
 10. Έγκριση της απασχόλησης του προσωπικού του οποίου προσλήφθηκε στο Δήμο Αγράφων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του έως την 07-06-2017, με νέες συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου24 του Ν.4479/2017(ΦΕΚ94/Α΄)- Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής.
 11. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017- Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 12. Παραχώρηση πλατείας στη θέση ΜΙΣΤΗ στην ΤΚ Παλαιοχωρίου κατόπιν αιτήσεως – Εισηγητής : κ. Λεωνίδας Τελώνης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Σταμούλης

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!