Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017 15:04

Πρόσκληση για την 8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση για το έτος 2017 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις δέκα(10) του μηνός Ιουλίου έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Σας προσκαλούμε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση για το έτος 2017 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις δέκα(10) του μηνός Ιουλίου έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση 9ΗΣ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αθανάσιος Σταμούλης

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!