Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 10:53

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη "Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου για την κατηγορία μηχανήματος 4 «ΦΟΡΤΩΤΗΣ 71-90 ΗΡ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ"

Ο Δήμος Αγράφων επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος για την Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου για την κατηγορία μηχανήματος 4 «ΦΟΡΤΩΤΗΣ 71-90 ΗΡ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.440,00 € με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του Δήμου Αγράφων την 20η Σεπτεμβρίου έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 πμ (έναρξη) έως 10:00 πμ (λήξη) παραλαβής προσφορών, στο τμήμα ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου Αγράφων, στη Δυτική Φραγκίστα. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου έτους 2018 από το ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου Αγράφων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων www.agrafa.gr. (Αρμόδιος υπάλληλος κα. Μ. Δεληπούλιου, τηλ.2237351118).

Ο ΔήμαρχοςΜπαμπαλής Θεόδωρος

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!