Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2017 12:04

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ ΔΥΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Δυτ. Φραγκίστας στις 14 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων Διακήρυξης (17PROC002155933) και της σχετικής Μελέτης (17REQ001983177), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Δυτ. Φραγκίστα, τηλ: 2237351122 - 51319.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!