Προκηρύξεις

Ο  ∆ήµος  Αγράφων  προκηρύσσει     συνοπτικό     διαγωνισµό  για  την  ανάθεση  του  έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μαυρομάτας Δ.Ε. Βίνιανης» Α.Μ.  Ε33/2017,  προϋπολογισµού 33.500,00€  µε ΦΠΑ και με υπάρχουσα πίστωση: 17.535,21 €.

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Ο Προϋπολογισµός της µελέτης αναλύεται ως εξής :

Διαβάστε περισσότερα...

Ο  ∆ήµος  Αγράφων  προκηρύσσει     ανοικτό     διαγωνισµό  για  την  ανάθεση  του  έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Αγράφων»  Α.Μ.  Ε13/2017,  προϋπολογισµού 170.000,00€  µε ΦΠΑ και με υπάρχουσα πίστωση: 136.320,10€.

Το έργο ανήκει στη κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ.

Ο Προϋπολογισµός της µελέτης αναλύεται ως εξής :

Διαβάστε περισσότερα...

Ο  ∆ήµος  Αγράφων  προκηρύσσει     ανοικτό     διαγωνισµό  για  την  ανάθεση  του  έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Ασπροποτάμου»  Α.Μ.  Ε8/2017,  προϋπολογισµού 128.000,00€  µε ΦΠΑ .

Το έργο ανήκει στη κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ.

Ο Προϋπολογισµός της µελέτης αναλύεται ως εξής :

Διαβάστε περισσότερα...

Ο  ∆ήµος  Αγράφων  προκηρύσσει     συνοπτικό     διαγωνισµό  για  την  ανάθεση  του  έργου «Επισκευή ιατρείου - κοινοτικού γραφείου και συντήρηση Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης» Α.Μ.  Ε11/2017,  προϋπολογισµού 30.000,00€  µε ΦΠΑ και με υπάρχουσα πίστωση: 25.000,00 €.

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Ο Προϋπολογισµός της µελέτης αναλύεται ως εξής :

Διαβάστε περισσότερα...

Ο  ∆ήµος  Αγράφων  προκηρύσσει     ανοικτό     διαγωνισµό  για  την  ανάθεση  του  έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις Τ.Κ. Κερασοχωρίου - Αγίου Δημητρίου & Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης»  Α.Μ.  Ε12/2017,  προϋπολογισµού 93.000,00€  µε ΦΠΑ και με υπάρχουσα πίστωση: 77.165,53€.

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Ο Προϋπολογισµός της µελέτης αναλύεται ως εξής :

 

Διαβάστε περισσότερα...
Σελίδα 1 από 15

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!