Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ : Αναβολή της 31ης Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Η προγραμματισμένη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη  07/11/2017 και ώρα 13:00, αναβάλλεται, λόγω του αιφνίδιου θανάτου του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου της Δ.Ε. Βίνιανης του Δήμου μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου μέχρι Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017
-Γενικός σημαιοστολισμός από την 8η πρωινή της 26ης μέχρι τη δύση του ηλίου της
28ης Οκτωβρίου, καθώς και φωταγώγηση τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου όλων των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων.
-Ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία.

ΘΕΜΑ: Αναβολή και μετάθεση ώρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤ:     Η  αριθμ. 8149/12-10-2017 πρόσκλησή μας.

            

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΑΔΣ: 1-4/31-01-2015)  σύμφωνα με τις οποίες:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

  1. Το άρθρο 76 του Ν.3852/2010
  2. Το γεγονός ότι η θητεία τους επιτροπής διαβούλευσης που συγκροτήθηκε με την αριθ. 83/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, λήγει στις 30/04/2017
  3. Το γεγονός ότι στην με αριθ. 1919/27.3.2017 πρόσκληση του Δημάρχου δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανένα φορέα ή δημότη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Αγράφων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017) δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου και τα νομικά πρόσωπά του να ρυθμίσουν έως και σε εκατό μηνιαίες δόσεις, τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (31-7-2017).

Α. Οι οφειλές αυτές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του Δήμου (Γραφείο Εσόδων), να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:
Σελίδα 1 από 22

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!