ΜΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΚΑΣ

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Ανακύκλωσης - Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
Επικοινωνία: τηλ γραφείου: 2237351319, κιν: 6972337554
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής μέριμνας- Δημόσιας υγείας, Παιδείας & Αθλητισμού, 
Επικοινωνία: τηλ γραφείου :2237351319, κιν:  6976032142
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία: τηλ γραφείου: 2237351319/123, κιν: 6972057747
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΤΕΛΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΕΛΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Επικοινωνία: τηλ γραφείου: 2237351319, κιν: 6974550225
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (Μελέτες και Κατασκευές Έργων , Η/Μ έργων, Συγκοινωνίες, Πολεοδομία)
Επικοινωνία: 6977802401
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ: 1520/07-03-2017 Απόφαση Νο 74 Δημάρχου Αγράφων, ο Δήμαρχος ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγράφων, με θητεία από 07-03-2017 έως 31-08-2019 της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Τον κ. Κωνσταντίνο Τάκη του Παντελή, Αντιδήμαρχο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του, ήτοι:

1.1  Για ολόκληρο το Δήμο Αγράφων

 • Την εποπτεία λειτουργίας των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (καθώς και των υποκείμενων γραφείων τους) και του προσωπικού αυτής.
 • Την εποπτεία λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
 • Την οργάνωση και παρακολούθηση εσόδων – εξόδων, τον έλεγχο σύνταξης και τροποποιήσεων του προϋπολογισμού και τον έλεγχο της σύνταξης του απολογισμού.
 • Την έκδοση (υπογραφή) χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σ’ αυτόν ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
 • Την υπογραφή όλων των εκθέσεων και αποφάσεων ανάληψης δαπανών.
 • Την υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων, βεβαιώσεων Τ.Α.Π., Κ.Ο.Κ., τελών κοινοχρήστων χώρων , καθαριότητας και διαφημίσεων κλπ.
 • Την παρακολούθηση και μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Δήμου σε συνεργασία με τους υπόλοιπους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 • Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών της αρμοδιότητάς του.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των δημοτικών κτιρίων και εισηγείται επί των θεμάτων αυτών
 • Είναι υπεύθυνος για το Γραφείο Προμήθειών και της Αποθήκης του Δήμου.
 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων

 

1.2  Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την συνεργασία με τα Συμβούλια και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους
 • Την παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και την αντιμετώπιση βλαβών και έκτακτων περιστατικών
 • Την καθαριότητα και συντήρηση των κοιμητηρίων.
 • Τον συντονισμό μεταξύ των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων με τους θεματικούς Αντιδημάρχους.
 1. Τον κ. Θεόδωρο Τσιάμη του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του, ήτοι:

2.1  Για ολόκληρο το Δήμο Αγράφων

 • Την εποπτεία λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και του προσωπικού αυτής.
 • Την κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου.
 • Το σχεδιασμό, την κατασκευή και συντήρηση έργων εκτός αστικού ιστού (π.χ. εγγειοβελτιωτικά έργα, αγροτική οδοποιία κλπ).
 • Τη σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες).
 • Την κατεδάφιση των αυθαιρέτων
 • Την εποπτεία, φροντίδα, συντήρηση και φύλαξη των παιδικών χαρών.
 • Την τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, κλπ
 • Είναι υπεύθυνος για την κατασκευή και συντήρηση των δημοτικών κτιρίων
 • Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών της αρμοδιότητάς του.
 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων

 

2.2  Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την συνεργασία με τα Συμβούλια και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους
 • Την παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και την αντιμετώπιση βλαβών και έκτακτων περιστατικών.
 • Την καθαριότητα και συντήρηση των κοιμητηρίων.
 • Τον συντονισμό μεταξύ των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων με τους θεματικούς Αντιδημάρχους.

 

 1. Τον κ. Απόστολο Μάκκα του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του, ήτοι:

3.1  Για ολόκληρο το Δήμο Αγράφων

 • Την εποπτεία λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας.
 • Της καθαριότητας και Υγιεινής των Κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου
 • Του σχεδιασμού – οργάνωσης αποκομιδής και διαχείρισης πάσης φύσεως αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών
 • Τις αρμοδιότητες στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας
 • Την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Την συντήρηση των αντλιοστασίων και του δικτύου άρδευσης
 • Την διαχείριση των μηχανημάτων έργου για τους καθαρισμούς δημοτικών, αγροτικών και δασικών δρόμων σε συνεργασία με τους κατά τόπον Αντιδημάρχους
 • Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών της αρμοδιότητάς του.
 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων

 

3.2  Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την συνεργασία με τα Συμβούλια και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους
 • Την παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και την αντιμετώπιση βλαβών και έκτακτων περιστατικών
 • Την καθαριότητα και συντήρηση των κοιμητηρίων.
 • Τον συντονισμό μεταξύ των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων με τους θεματικούς Αντιδημάρχους.
 1. Τον κ. Λεωνίδα Τελώνη του Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του, ήτοι:

4.1  Για ολόκληρο το Δήμο Αγράφων

 • Προΐσταται της Τμήματος Οικονομικής ανάπτυξης , του Γραφείου Κίνησης και του προσωπικού αυτών.
 • Αρμοδιότητες σε θέματα Γεωργίας – Κτηνοτροφίας & Αλιείας
 • Αρμοδιότητες σε θέματα γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
 • Αρμοδιότητες σε θέματα γραφείου Απασχόλησης (ΟΑΕΔ)
 • Την επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων (ΕΣΠΑ – LEADER κλπ) σχετικά με το αντικείμενό του
 • Την Διαχείριση θεμάτων του Γραφείου κίνησης και την εποπτεία και ευθύνη καλής κατάστασης, χρήσης και λειτουργίας οχημάτων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου.
 • Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών της αρμοδιότητάς του.
 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων

 

4.2  Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την συνεργασία με τα Συμβούλια και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους
 • Την παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και την αντιμετώπιση βλαβών και έκτακτων περιστατικών
 • Την καθαριότητα και συντήρηση των κοιμητηρίων.
 • Τον συντονισμό μεταξύ των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων με τους θεματικούς Αντιδημάρχους.
 1. Τον κ. Γρηγόρη Παπαθανάση του Αποστόλου, Αντιδήμαρχο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του, ήτοι:

5.1  Για ολόκληρο το Δήμο Αγράφων

 • Της κοινωνικής μέριμνας
 • Της εύρυθμης λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ
 • Της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • Των θεμάτων παιδείας και δια βίου Μάθησης
 • Της εύρυθμης λειτουργίας των παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών
 • Των θεμάτων υγείας
 • Των θεμάτων νέας γενιάς & της ισότητας των φύλλων
 • Των θεμάτων Αθλητισμού (άδειες λειτουργίας γηπέδων, συνεργασία με αθλητικούς συμβούλους κλπ)
 • Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων και πολιτών της αρμοδιότητάς του.
 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων

5.2  Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την συνεργασία με τα Συμβούλια και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους
 • Την παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και την αντιμετώπιση βλαβών και έκτακτων περιστατικών
 • Την καθαριότητα και συντήρηση των κοιμητηρίων.
 • Τον συντονισμό μεταξύ των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων με τους θεματικούς Αντιδημάρχους.

Β. Οι ως άνω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης και υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε τις ανωτέρω ανατιθέμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες.

Γ.   Τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες:

 • Του Αντιδημάρχου κ. Τάκη Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μάκκας Απόστολος, ενώ, τις αρμοδιότητες
 • Του Αντιδημάρχου κ. Μάκκα Απόστολου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Τάκης ενώ, τις αρμοδιότητες
 • Του Αντιδημάρχου κ. Θεόδωρου Τσιάμη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης, ενώ, τις αρμοδιότητες
 • Του Αντιδημάρχου κ. Γρηγόρη Παπαθανάση που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Τσιάμης, ενώ, τις αρμοδιότητες
 • Του Αντιδημάρχου κ. Λεωνίδα Τελώνη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Μάκκας.

Δ.   Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Ε.  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τάκης Κωνσταντίνος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τελώνη Λεωνίδα.

ΣΤ. Η παρούσα να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων των ΚΕΠ όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και σε μία εφημερίδα του Νομού.

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!