• Image 02

  Άγραφα

  Η καρδιά της Ρούμελης

  της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!

 • Image 03

  *Το γεφύρι της Βίνιανης

 • Image 04
Καλώς ήλθατε στο Δήμο Αγράφων!

Σας καλωσορίζουμε στη νέα δυναμική ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας, μέσω της οποίας επιχειρούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου μας προς τους δημότες, να παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη μας, καθώς και να προβάλλουμε το μοναδικό φυσικό κάλλος, τα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία του τόπου μας.
Ο Δήμος Αγράφων αποτελεί τον πιο ορεινό Δήμο της Ελλάδας και βρίσκεται στην καρδιά της Ρούμελης, της φύσης, της ιστορίας και της παράδοσης.
Πρόκειται για τον πιο καθαρό τόπο της πατρίδας μας σύμφωνα με την UNESCO και μια από τις πιο καθαρές περιοχές της Ευρώπης σε καθαρότητα φυσικού περιβάλλοντος. Μια περιοχή που διαθέτει τα καθαρότερα νερά σε όλη την Ευρώπη και τον δεύτερο πιο καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα. Μέσα από την ιστοσελίδα μας, στοχεύουμε στη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στην καλύτερη πληροφόρηση και στη διευκόλυνση των πολιτών μας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα και τους τρόπους εξυπηρέτησης που μας προσφέρει πλέον η σύγχρονη τεχνολογία.
Ο επισκέπτης του Δήμου μας θα βρει την πληροφόρηση που χρειάζεται καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, για τα φιλόξενα και πανέμορφα χωριά μας, τα δάση μας, τις βουνοκορφές μας, τη γαλαζοπράσινη λίμνη μας (Κρεμαστών), τους ποταμούς μας (Αγραφιώτης, Αχελώος, Ταυρωπός), τα φαράγγια μας, τα τοπικά προϊόντα και τη διαμονή.
Στο εγχείρημά μας αυτό θέλουμε οι πολίτες των Αγράφων να είναι ενεργό κομμάτι του ώστε να το βελτιώνουμε, να το τροφοδοτούμε και να το εξελίσσουμε συνεχώς.

Ενημέρωση Δημοτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 30Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την 30η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις είκοσι τέσσερις (24) Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΩΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Αναβολή και μετάθεση ώρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤ:     Η  αριθμ. 8149/12-10-2017 πρόσκλησή μας.

            

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΑΔΣ: 1-4/31-01-2015)  σύμφωνα με τις οποίες:

Διαβάστε περισσότερα...

Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αγράφων

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων αποτελεί μία νέα κοινωνική δομή που άρχισε να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2017. Η γεωγραφική εμβέλεια του Κέντρου Κοινότητας καλύπτει το σύνολο της επικράτειας του Δήμου Αγράφων.

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 14Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση για το έτος 2017 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις δέκα έξι(16) του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 29Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις δέκα τρείς (13) Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Το άρθρο 76 του Ν.3852/2010
 2. Το γεγονός ότι η θητεία τους επιτροπής διαβούλευσης που συγκροτήθηκε με την αριθ. 83/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, λήγει στις 30/04/2017
 3. Το γεγονός ότι στην με αριθ. 1919/27.3.2017 πρόσκληση του Δημάρχου δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανένα φορέα ή δημότη

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 28Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις τρείς (03) Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 13Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση για το έτος 2017 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι εννέα(29) του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...

4η Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Κερασοχώρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 21 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 14.00 ημέρα Πέμπτη σε τακτική συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων με θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 27Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις είκοσι δύο (22) Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...
Συννεφιά

10°C

Άγραφα

Συννεφιά

Υγρασία: 85%

Άνεμος: 6.44 km/h

Συννεφιά

8°C

Γρανίτσα

Συννεφιά

Υγρασία: 87%

Άνεμος: 6.44 km/h

Συννεφιά

12°C

Ραπτόπουλο

Συννεφιά

Υγρασία: 92%

Άνεμος: 6.44 km/h

Mostly Cloudy

17°C

Κερασοχώρι

Mostly Cloudy

Υγρασία: 97%

Άνεμος: 0.00 km/h

Συννεφιά

9°C

Δ. Φραγκίστα

Συννεφιά

Υγρασία: 66%

Άνεμος: 11.27 km/h