ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ»

  Η διακήρυξη του δημοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» βρίσκεται στο παρακάτω αρχείο Διακήρυξη παιδικών χαρών. Ο διαγωνισμός είναι αναρτημένος στο ΕΣΗΔΗΣ και θα είναι διαθέσιμος για υποβολή προσφορών μετά τις 3:00 μ.μ.      

Απόφαση Πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αγράφων

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Κερασοχώρι : 29-11-2021 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   Αριθ. Πρωτ. : 10177 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ     ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας     Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι     Ταχ. Κώδικας: 36071     Τηλέφωνο: 2237351310     Email: info@agrafa.gr       ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού…

Προμήθεια μηχανημάτων έργου

    Η διακήρυξη διεθνούς δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την “προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Αγράφων” εκτιμώμενης αξίας 371.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής βρίσκεται στο παρακάτω συνημμένο.    

Διακήρυξη Υ19/2021 Μίσθωσης τεσσάρων (4) μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δημοτικών δρόμων στη Δ.Ε. Αγράφων

  Διακήρυξη Υ19/2021 Μίσθωση τεσσάρων (4) μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό των δημοτικών δρόμων στη Δ.Ε. Αγράφων Με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Ενδεικτικού Προϋπολογισμού: 35.960,00 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% Η διακήρυξη βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο

Ενημερωτικό σημείωμα δημοπράτησης έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Βραγγιανών Δ.Ε.Αγράφων»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Δυτική Φραγκίστα: 19/8/2021 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ     ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα     Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι     Τηλέφωνο: 2237351119         ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ.Βραγγιανών Δ.Ε.Αγράφων»     Σας…

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι  9-8- 2021 νομοσ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 26 ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σχολικών Μοναδων Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΑΓΡΑΦΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΤΚ.:36071 ΠΡΟΣ: Τα μέλη Τηλ.:2237351320 Της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής FAX:2237351313 Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας e-mail: sxoliki1agrafon@yahoo.gr Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων     4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 4η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίας…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΟΧ 1/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι : 04/08/2021 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 5760 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι Ταχ. Κώδικας: 36071 Τηλέφωνο: 2237350907 Fax: 2237351313 Email: x.stasinou@0929.syzefxis.gov.gr   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων  …

Ενημερωτικό σημείωμα δημοπράτησης έργου Κατασκευή Γηπέδου Φραγκίστας

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Δυτική Φραγκίστα: 16/7/2021 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ     ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα     Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι     Τηλέφωνο: 2237351119       ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Φραγκίστας»     Σας ενημερώνουμε…