ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΥ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΑΦΑ-ΣΑΪΚΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Α΄ΦΑΣΗ)

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Δυτική Φραγκίστα: 7/7/2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ     ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα     Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι     Τηλέφωνο: 2237351119       ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΥ :ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΘΣΕΙΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Δυτική Φραγκίστα: 21/6/2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ     ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα     Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι     Τηλέφωνο: 2237351119       ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ…

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΟΧ 1 2023

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Κερασοχώρι : 07-06-2023 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   Αριθ. Πρωτ. : 4790 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ     ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας     ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2023 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Χειριστής Μηχανημάτων Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΥ :ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Δυτική Φραγκίστα: 25/5/2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ     ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα     Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι     Τηλέφωνο: 2237351119       ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ»     Σας…

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΓΡΑΝΙΤΣΑ-ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δυτική Φραγκίστα: 24/5/2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι Τηλέφωνο: 2237351119   ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΓΡΑΝΙΤΣΑ-ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ»     Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα της…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΥ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΡΕΝΤΗ Τ.Κ.ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δυτική Φραγκίστα: 23/5/2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι Τηλέφωνο: 2237351119   ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Κρέντη Τ.Κ.Κεραοχωρίου Δήμου Αγράφων»     Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα της διαδικασίας δημοπράτησης δημόσιας σύμβασης του έργου του…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΥ :ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.ΑΓΡΑΦΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Δυτική Φραγκίστα: 15/05/2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ     ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα     Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι     Τηλέφωνο: 2237351119             ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΟΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.ΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Δυτική Φραγκίστα: 15/05/2023 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ     ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     Διεύθυνση: Δυτ. Φραγκίστα     Τ.Κ. 360 71 Κερασοχώρι     Τηλέφωνο: 2237351119     ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την δημοπράτηση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε.Αγράφων»     Σας ενημερώνουμε…