Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Προμήθεια και Αντικατάσταση Παραθύρων στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας στην ΤΚ Γρανίτσας”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και αντικατάσταση παραθύρων στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας στην ΤΚ Γρανίτσας, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Βίνιανης Δήμου Αγράφων”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Βίνιανης Δήμου Αγράφων, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Ανανέωση σύμβασης που αφορά την υπηρεσία τηλεϊατρικής παρακολούθησης”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ανανέωση της σύμβασης που αφορά την υπηρεσία «τηλεϊατρικής παρακολούθησης» για τις ανάγκες του Δήμου…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Προμήθεια διάφορων ανταλλακτικών και λιπαντικών για τη συντήρηση των χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου Αγράφων»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών και λιπαντικών για την συντήρηση των χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Προμήθεια δύο (2) αερόθερμων σομπών πετρελαίου για το κτίριο της Μαθητικής Εστίας της ΤΚ Γρανίτσας»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) αερόθερμων σομπών πετρελαίου για το κτίριο της Μαθητικής Εστίας της ΤΚ Γρανίτσας»…