Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και γάλακτος Δ.Ε. Βίνιανης

Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Βαλαώρας – Τμήμα Α»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 23η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Ανακαίνιση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Βραγγιανών»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 16 του μηνός  Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα  γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «Διάνοιξη δρόμου προς οικία Χαρδαλιά Τ.Κ. Λιθοχωρίου»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 13η  του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή έως θέση Γούσπες Παραβόλες ΤΚ Τοπολιάνων Δήμου Αγράφων»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Σιβίστας Δήμου Αγράφων»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Κερασοχωρίου & Κρέντης ΤΚ Κερασοχωρίου»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 5η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…