Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός οχήματος 4Χ4 με δύο αποσπώμενες υπερκατασκευές

Ο Δήμος Αγράφων θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης…

Διακήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Αγράφων»

Ο  ∆ήµος  Αγράφων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Αγράφων»  Α.Μ. Ε13/2017…

Διακήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Ασπροποτάμου»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Ασπροποτάμου», Α.Μ. Ε8/2017, προϋπολογισµού 128.000,00€  µε ΦΠΑ.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Επισκευή ιατρείου – κοινοτικού γραφείου και συντήρηση Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή ιατρείου – κοινοτικού γραφείου και συντήρηση Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης»…

Διακήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις Τ.Κ. Κερασοχωρίου – Αγίου Δημητρίου & Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις Τ.Κ. Κερασοχωρίου – Αγίου Δημητρίου & Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης»…

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων», Α.Μ. Ε10/2017, προϋπολογισµού 33.000,00€…

Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Απεραντίων»,  Α.Μ. Ε9/2017…