Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και γάλακτος Δ.Ε. Απεραντίων

Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών…

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και γάλακτος Δ.Ε. Βίνιανης

Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Βαλαώρας – Τμήμα Α»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 23η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Ανακαίνιση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Βραγγιανών»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 16 του μηνός  Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα  γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «Διάνοιξη δρόμου προς οικία Χαρδαλιά Τ.Κ. Λιθοχωρίου»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 13η  του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή έως θέση Γούσπες Παραβόλες ΤΚ Τοπολιάνων Δήμου Αγράφων»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Σιβίστας Δήμου Αγράφων»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…