ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Κερασοχώρι: 05-12-2022 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 9712 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι Ταχ. Κώδικας: 36071 Πληροφορίες: Μαρούλης Νικόλαος Τηλέφωνο: 2237351310 Fax: 2237351313 ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 1. Γκορόγιας Παναγιώτης-Αντιδήμαρχος 2. Δημητρόπουλος Χρήστος-Αντιδήμαρχος 3. Μπράζιας Παναγιώτης-Αντιδήμαρχος 4. Μάκκας Ηλίας -Αντιδήμαρχος 5. Κοτρώνα Αννέτα-Αντιδήμαρχος 6.…

Πρόσκληση για τη 1η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 να παραβρεθείτε στην Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, στις είκοσι εννέα(25) Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00….

Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη»…