Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση στην 3η Τακτική Συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Κερασοχώρι, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  20 Ιουνίου 2017, ώρα 12.00, ημέρα Τρίτη….

Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/βαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Κερασοχώρι, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 7η Ιουνίου 2017, ώρα 13.30, ημέρα Τετάρτη….