Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Κάδων Απορριμάτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας

Ο Δήμος Αγράφων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 14.999,85€…

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου και Γάλακτος Δ.Ε. Βίνιανης

Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών…

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου και Γάλακτος Δ.Ε. Απεραντίων

Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων διακηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών…