Απάντηση Δημάρχου Αγράφων κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή στις συκοφαντίες της αυτοαποκαλούμενης “άτυπης αντιπολίτευσης” του Δήμου Αγράφων

Για πρώτη και τελευταία φορά απαντώ διά του τύπου σε όσα ανυπόστατα – ασύστολα ψεύδη και συκοφαντίες, είδαν το φως της δημοσιότητας…

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ελαστικών για τα Οχήματα του Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 7.700,00 € συμπερ/μένου του Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Έχοντας υπ’ όψη: 1) Τις διατάξεις: α. της 11389/8-3-1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ 185/Β)…

Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Παλαιοκατούνας – Παλαιοχωρίου & Τριποτάμου»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 22α του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…