Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «Διάνοιξη δρόμου προς οικία Χαρδαλιά Τ.Κ. Λιθοχωρίου»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 13η  του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή έως θέση Γούσπες Παραβόλες ΤΚ Τοπολιάνων Δήμου Αγράφων»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…