Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Αγράφων

Αριθμός απόφασης: 144/2016 Θέμα 13ο Ημερησίας Διάταξης: «Έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Αγράφων»  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Τόλης Γεώργιος Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 13ο θέμα ημερησίας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Μάκκα Απόστολο όπως ενημερώσει σχετικά. Ο Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα εξής: ″Το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων μπορεί να θεσπίζει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,…

Δήμος Αγράφων και Κ.Ε.Π.Ε.Μ. σας προσκαλούν στην εκδήλωση με τίτλο «Ρούμελη – Ηχογραφήσεις Σίμωνα Καρά , 1978», στην Κρέντη 10 Αυγούστου

Ο Δήμος Αγράφων, το Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής και οι Συλλογικοί Φορείς της Κρέντης Ευρυτανίας…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Βαλαώρας – Τμήμα Α»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 23η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Δελτίο Τύπου – Ημερίδα με θέμα: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Παρουσίαση του Μέτρου 19: CLLD/LEADER – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αγράφων

Σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α,, στo πλαίσιo υποβολής της πρότασης για την επιλογή στρατηγικής τοπικής….