Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιΐα οικισμού Δαφνούλας και επισκευή-διαμόρφωση χώρου πλατείας οικισμού Νέου Αργυρίου Τ.Κ. Νέου Αργυρίου»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ…

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για “Προμήθεια Αυτοκινήτων Δήμου Αγράφων”

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ»…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση εγκαταστάσεων Δήμου Αγράφων”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για  την  συντήρηση  εγκαταστάσεων  Δήμου Αγράφων, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Προμήθεια και την Τοποθέτηση ψευδοροφής σε Δημοτικό κτίριο στην ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και την τοποθέτηση ψευδοροφής σε Δημοτικό κτίριο στην ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας  Δήμου Αγράφων, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Προμήθεια και Αντικατάσταση Παραθύρων στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας στην ΤΚ Γρανίτσας”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και αντικατάσταση παραθύρων στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας στην ΤΚ Γρανίτσας, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για “Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Βίνιανης Δήμου Αγράφων”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Βίνιανης Δήμου Αγράφων, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.